• יחידת מבוא

                      לכל משתתפי התכנית,

    ברכות לכולם על השתתפותכם בתכנית בבית-הספר "בית-אור".
    בהצלחה לכולנו,
    פעילות מהנה ופורייה!

    אפרת זמין