ברוכים הבאים לאתר בית הספר "בית אור" .     

                                                                                                                                                                                                                            

                                                          

           

רשימות ציוד לשנת הלימודים התשע"ט:

כיתה א'

כיתה ב'

כיתה ג'

כיתה ד'

כיתה ה'

כיתה ו'

כיתות ז'-ח'

ציוד אנגלית